#ITF6 #ITFlgu hashtag for any news about Calabria (Sud) (#WWlgu, #EUlgu)
#covid19ITF6 #covid19 hashtag for fighting the Corona pandemic in Calabria (#covid19lgu)