#PL51 #PLlgu hashtag for any news about Dolnośląskie (Makroregion Poludniowo Zachodni) (#WWlgu, #EUlgu)
#covid19PL51 #covid19 hashtag for fighting the Corona pandemic in Dolnośląskie (#covid19lgu)